"U-WAVE fit" - trådlöst system för mätdataöverföring från skjutmått och mikrometrar

U-WAVE_fit_3.JPG

Mitutoyo lanserar ett nytt, litet och lätt, men ändå kraftfullt kommunikationssystem för överföring av mätdata från handhållna mätinstrument till IT-system. Namnet på den nya enheten är: "U-WAVE fit".

Trådlös överföring av mätdata från handhållna mätinstrumentet till dator har varit modernt i många år. Kraftfulla lättviktssystem har varit revolutionerande där frekvent mätning i produktionsmiljö är nödvändigt. Dessa system sätter inte bara stopp på besvärliga och olyckliga kabelanslutningar utan tillåter också att flertalet mätinstrument kan ansluta till ett enda PC-system.

Nu lanserar Mitutoyo ett nyutvecklat system med namnet "U-WAVE fit" för mätdataöverföring från Digimatic skjutmått och mikrometrar till en PC via en U-WAVE R-mottagare. På så sätt kan data direkt matas in i statistiska program såsom MS Excel. Sändarens utvändiga mått är mindre än mätdonets displayenhet. Platt och lätt, sändaren placeras på instrumentets baksida och påverkar således inte mätprocessen. Kommunikationsavståndet uppgår till 20 meter inomhus. U-WAVE fit antar den senaste 2,4 GHz ZigBee-standarden som garanterar pålitlig och säker dataöverföring.

U-WAVE fit bekräftar dataöverföringen med summerljud och/eller en röd/grön LED-indikering. För mätning i tuffa produktionsmiljöer där handhållna mätinstrument ofta utsätts för vatten, kylvätskor, smörjmedel och damm, så erbjuder Mitutoyo också en IP67-skyddad version.

Den nya enheten är dock inte bara extremt tillförlitlig utan också mycket energibesparande - och därmed miljövänlig: U-WAVE fit klarar av 400 000 dataöverföringar med ett batteri.