Namn och filosofi

Namnet Mitutoyo

Det japanska företagsnamnet Mitutoyo kan ungefär översättas till "tre rikedomar", och står för klokhet, godhet och styrka, egenskaper som högt uppskattas av företagets grundare, Mr Yehan Numata.

Dessa centrala begrepp i Yehan Numatas tankesätt kompletterades med delar av den västerländska filosofin som han kom i kontakt med när han studerade affärsvetenskap i USA.

Enligt Yehan Numata, son till en högaktad japansk tempelpräst, bör människor ha tre egenskaper: känslighet, godsinthet och styrka. Känslighet tolkade han som förmågan att vara en noggrann observatör, godsinthet som medkänsla och välvilja inför din nästa, medan styrkan var nödvändig för att effektivt uppfylla ställda krav på ett korrekt sätt.

Dessa tre oumbärliga mänskliga drag etablerades också som grundstenarna i hans affärsfilosofi och omvandlas till innovationsberedskap, allmän rättvisa och framtidsorientering - tre dygder som är avgörande för att göra gott som människa och även nå affärsmässiga framgångar.

Siffran tre, som på japanska uttalas "Mitu" eller "Mitsu", är viktig inom japansk kultur och religion, bl.a. när det gäller uppräkning av religiösa element.

Detta förklarar också varför en hel del företag inkluderar stavelserna "Mitu" eller "Mitsu", precis som i namnet Mitutoyo.

Mitutoyos filosofi

Mitutoyos företagsfilosofi handlar i huvudsak om de oupphörliga "kärnvärdena" som vår organisation och våra medarbetare ska upprätthålla. Den förenar alla Mitutoyoföretag och deras anställda över hela världen i ömsesidig förståelse och ett gemensamt engagemang.

graphic_total_swe.jpg

header1.png

  • Att bidra till människors välfärd genom att stödja en positiv utveckling av buddhistisk förståelse.
  • Att se till att Mitutoyo utmärker sig inom sitt expertområde och i sin affärsstrategi i hela världen.

Untitled-2.png

Att bidra till samhällets välfärd genom precisionsmätteknik.

Verksamheten vi driver ska bygga på följande värden:

  • Ge tekniska lösningar för att stödja våra kunders affärsutveckling.
  • Bidra globalt till att driva möjligheterna inom industriell mätning framåt.
  • Skapa sunda relationer och gemensam välfärd med affärspartners.
  • Stödja och främja världsfred, mänsklig lycka och harmoni med miljön.
  • Applicera affärsmetoder som speglar Mitutoyos integritet och vårt världsledande varumärke.
  • Vårda en levande företagskultur som inspirerar våra anställda till att göra sitt bästa ... och att vara de bästa.

Untitled-3.png

"God miljö, bra människor, bra teknik"

header_4.jpg

"Uppriktighet, omtänksamhet, beslutsamhet"

header_5.jpg

Mitutoyos etiska uppförandekod anger etiska kriterier för bedömning och genomförande, som alla chefer och anställda inom Mitutoyokoncernen måste respektera i varje del av företagens verksamheter. Vi på Mitutoyo respekterar och uppfyller den etiska uppförandekoden och väljer alltid etiken, utan undantag, när ett affärsmässigt beslut leder till en konflikt mellan vinst och etik.

Ladda ner etisk uppförandekod>>

BRISXXXX_Banner_liggande_supporter_2019.jpg