MiSTAR 555

mistar555_image.jpg


Shopfloor-CMM:er är oumbärliga när det gäller snabbmätning direkt efter bearbetning. Nu släpper premiumtillverkaren Mitutoyo en nyutvecklad, kompakt CNC-modell med namnet ¨MiSTAR 555¨ som passar perfekt för detta ändamål.

Genom att inspektera 3D-funktioner under tillverkningsprocessen minimeras reaktionstiden för bearbetningsjusteringar. Koordinatmätmaskiner som används i en produktions- eller verkstadsmiljö för snabb kontroll av bearbetade arbetsstycken måste vara verkligt universella. Golvytan den tar upp måste vara så platsbesparande som möjligt. Dessutom krävs också att den inte bara är motståndskraftig för damm, utan också att den kan säkerställa den specificerade noggrannheten vid alla skiftande temperaturer i en produktionsmiljö. Det säger sig självt att den också måste vara så användarvänlig som möjligt för enkel och snabb användning.

Inte helt enkelt att uppnå, men som på ett briljant sätt har lösts av den japanska tillverkaren Mitutoyo - med den helt nya CNC 3D-koordinatmätmaskinen av kantilever-typ; MiSTAR 555. Mitutoyos senaste tillskott till produktportföljen CMM är utvecklad för tuffa produktionsmiljöer och kombinerar på ett idealiskt sätt automatiserad mätning med flexibilitet, tillförlitlighet och enkelt handhavande. En hög transporthastighet och hög acceleration möjliggör snabb mätning. Den specificerade noggrannheten kan uppnås mellan 10 och 40 °C, upplösningen uppgår till 0,1 μm. Maskinens skalor är mycket motståndskraftiga mot prestandaförsämring orsakade av hårda driftsmiljöer. Då lagringen inte kräver tryckluft, möjliggörs en placering av maskinen även på platser som saknar tillgång verkstadens luftsystem.

MiSTAR 555 kan inte bara användas som en verkstads-CMM, utan kan också anslutas till alla automatiska laddningssystem från tredje part. Den levereras med brytande, eller skannande taktil prob, inklusive verktygsväxlare placerad så att den inte inkräktar på mätområdet 570x500x500 mm. Förberedda mätprogram körs efter att detaljen är monterad på en fixtur. Det nya manuella laddningssystemet som tillval säkerställer korrekt placering.

Det krävs heller ingen högkvalificerad personal för att utföra mätuppgifterna: Med Mitutoyos ultrasnabba MiCAT Planner genereras automatiskt detaljprogram, och MCOSMOS, Mitutoyo väletablerade programvarusvit, erbjuder full inspektionsfunktionalitet - från de enklaste till de mest komplexa geometrierna.