Återkallelse av inställningsmått

Problem med dimensionell stabilitet på 225mm inställningsmått för mikrometrar

Vi har nyligen upptäckt att det finns risk för dimensionsfel i inställningsmåtten som levereras med vissa mikrometrar eller som säljs separat. Som ett resultat av detta potentiella fel kommer vi att återkalla och ersätta de berörda inställningsmåtten utan kostnad.

Denna återkallelse påverkar endast vissa produkter som producerats inom en bestämd tidsperiod. Informationen nedan definierar vilka enheter som berörs. Några av dem är förpackade tillsammans med nya mikrometrar medan andra säljs individuellt.

Som alltid strävar Mitutoyo efter att upprätthålla högsta kvalitet. Vi tackar i förväg för din förståelse och samarbete i frågan. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka dig.

 
Produkter som omfattas:
                         
   0223.jpg
・Benämning      Inställningsmått (225mm)
・Modellnr.         MB-225
・Artikelnr.          167-109
・Serienr.            Se nedanstående tabell
Serienr.  6047077 till 6047256
      6047370 till 6047371
6048270 till 6048332
6048349 till 6048465
6049007 till 6049148
6049150 till 6049187
*De produkter som omfattas är de som levererats under och efter december, 2016.

Produkter som levereras med inställningsmåttet (225mm)

Produkt   Artikelnr. Modellnr. 
Mikrometer                103-146  OM-250
 103-146-10  OM-250
 103-914-40  OMST1-300B
 103-914-50  OMST1-300C
 103-915  OMST2-300
 103-915-10  OMST2-300
 104-136  OMC-300
 104-136A  OMC-300
 104-141  OMC-300
 104-141A  OMC-300
 111-124  SPM-250
 122-110  BLM-250
 123-110  GMA-250
 124-182  GMB-250
 143-110  OMP-250
 Digimatic Mikrometer  293-255-30  MDC-250MX
 340-252-30  OMC-300MX
 Inställningsmått i sats
 167-903  MBST-275


Felbeskrivning

De inställningsmått som det gäller har otillräcklig dimensionsstabilitet och kan ändra sin dimension negativt (krympa) på grund av felaktig värmebehandling.
Om mikrometernollpunkten justeras med hjälp av ett inställningsmått som har förändrats dimensionellt, påverkas resultatet av nollpunktsjustering negativt
.

Åtgärd

Vi kommer att byta ut de potentiellt felaktiga inställningsmåtten (225mm) utan kostnad. Vänligen kontakta ditt Mitutoyo säljkontor.

Frågor

Tveka inte att kontakta oss på Mitutoyo om du har några frågor.