Do you have a product enquiry?

Handmätdon & Databehandlingssystem

Handmätdon är betydande i mätning inom industrin och Mitutoyo erbjuder ett komplett sortiment för att täcka praktiskt taget alla krav. Oavsett om en tillämpning bara kräver ett vanligt skjutmått, eller om toleranserna är så snäva att den mest precisa handhållna mikrometern med den högsta upplösningen som finns på marknaden krävs.

DIGIMATIC MÄTUR ID-C & ID-F PRE1581 Ladda ner
DIGIMATIC MÄTUR ID-F PRSE1577 Ladda ner
LINEAR HEIGHT 600F/FG PRSE1582 Ladda ner
U-WAVE PRE1330(3) Ladda ner
U-WAVE FIT PRE1493 Ladda ner
USB INPUT TOOL DIRECT PRE1343 Ladda ner
MIKROMETRAR MDH PRE1375(2) Ladda ner
ABSOLUTE AOS DIGIMATIC SKJUTMÅTT PRE1409 Ladda ner
QM-HEIGHT SERIEN PRE1424(2) Ladda ner
MIKROMETRAR OCH SKJUTMÅTT PRE1429 Ladda ner
BORE GAUGE FÖR BOTTENHÅL PRE1437 Ladda ner
IP67 COOLANT PROOF SKJUTMÅTT PRE1440 Ladda ner
MIKROMETERHUVUDEN PRE1441 Ladda ner
KALIBRERINGSINSTRUMENT I-CHECKER PRE1447 Ladda ner
VIPPINDIKATORER PRE1462 Ladda ner
U-WAVE PRE1484 Ladda ner
QUANTUMIKE PRE1489 Ladda ner
DIGIMATIC MIKROMETER PRE1491 Ladda ner
DIGIMATIC MINIPROCESSOR DP-1VA LOGGER PRE1492 Ladda ner
QUICKMIKE PRE1495 Ladda ner
U-WAVE BLUETOOTH PRSE1530 Ladda ner
DATAHANTERINGSSYSTEM PRSE1502 Ladda ner